sobota, 11 maja 2013

"Smert' Lachom, Żydom i Moskwiczam" – zawołanie Bandery

W hołdzie tysiącom pomordowanych i zamęczonych w 55 rocznicę śmierci z rąk OUN - UPA

Przed 65 rocznicą ()11-07-2008) rzezi na Wołyniu dokonanej przez nazistowskich siepaczy spod znaku OUN UPA w Parlamencie Europejskim zbierano podpisy pod oświadczeniem, w którym uznawano ukraińskie zbrodnie popełnione na Wołyniu za ludobójstwo. Pod dokumentem nie podpisała się większość z polskich europosłów. Szczegółowa lista zaprzańców znajduje się w blogu: MULHOLLAND DRIVE Prawda o Wołyniu
Na wszelki wypadek, gdyby adres internetowy zmienił się, zamieszczam ją oraz treść oświadczenia, a także tekst ukraińskiej groźby, w swoim blogu. Jak dobrze, że są Polacy, którzy dokumentują nie tylko piękne karty z życia polskich patriotów, ale również świadectwa hańby cynicznych polityków.

Dziś zbliżamy się do 70 rocznicy okrutnych wydarzeń w okupowanej przez Niemców II RP. I znowu historia się powtarza. Brak spójnika „i” stoi na przeszkodzie wypracowania wspólnej Uchwały upamiętniającej zbrodnię, która była zwieńczeniem obłędnej ideologii Doncowa.
Wielkim tego świata nie przeszkadza milczenie i zakłamywanie tej zbrodni, choć poprzedziła ją masowa eksterminacja innych narodowości, w tym Ormian, Czechów i Żydów.
Widać Żydzi ze wschodnich terenów II RP nie zasługują na pamięć i ściganie zbrodniarzy, tam Gross nie zawitał, nie opowiedział światu, jak ukraińscy policjanci szkolili się przy Niemcach, wyłapywali Żydów i prowadzili na rzeź.
Nie czyni tego w imię pojednania czy dlatego, że boi się neobanderowców w Kanadzie?

Grossowi się nie dziwię, nienawiść do Polaków „wyssał z mlekiem matki”, ale jak Polski Parlament frymarczy prawdą i nie potrafi jej przez lata nazwać po imieniu, godnie upamiętnić 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, to pozostaje zapytać, czy na pewno jest on polską instytucją, czy może tylko Polacy jako niewolnicy zmuszani są do opłacania sutych diet i liczonych w dziesiątki tysięcy nagród.
Nie nazwę tego hańbą, bo tym epitetem zapewne ani Ewa Kopacz, ani Śledzińska - Katarasińska się nie przejmie. To zwykła, cyniczna kalkulacja.
Całe to „przedstawienie” na grobach setek tysięcy pomordowanych odbywa się jedynie po to, by nie zrazić do siebie środowiska nacjonalistyczne zamieszkałych w Polsce Ukraińców, bo przecież to ich głosami potomkowie rezunów zasiadają w polskim parlamencie bawiąc się na ukraińskim festiwalu w rocznicę straszliwej zbrodni.

Gdzieś mi w piątek mignęła informacja, że nad uchwałą będą pracować wspólnie z parlamentarzystami historycy IPN. Mam więc pytanie. Czy jednym z nich będzie dr Mariusz Zajączkowski z warszawskiego IPN?
Historyk ten gościł z wykładem przed liturgią, jaką sprawowano w intencji pojednania polsko – ukraińskiego w Lublinie Liturgia w intencji pojednania
Pan doktor pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej, powstałemu dla dokumentowania i "Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu", tak widzi ludobójstwo na Kresach:
Wśród czynników, które - zdaniem dr. Zajączkowskiego - złożyły się na szczególnie brutalny charakter wydarzeń wołyńskich, były: niewłaściwa polityka narodowościowa w czasach II Rzeczpospolitej, ideologia szowinizmu i nacjonalizmu po obu stronach konfliktu, podżeganie wzajemnych waśni przez okupanta i spór o ziemie, do których oba narody rościły sobie prawa.
Czy trzeba większego zakłamania, ignorancji i złej woli „badacza” polskiej historii? Czy tak będzie brzmiała treść uchwały napisanej wspólnie z warszawskim IPN? Jeśli tak to proponuję zamianę nazwy komisji „Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” na "instytut policzkowania durnych Polaczków".

Pytanie retoryczne na koniec.
Co stałoby się z naukowcem, historykiem, który ośmieliłby się usprawiedliwić Holokaust Żydów syjonizmem i ekspansją żydowskiego kapitału?

______________________________________________

PS.

Lista polskich deputowanych, którzy nie zgodzili się podpisać pod treścią dokumentu dotyczącego rzezi na Wołyniu, w którym inicjatorzy apelowali o uznanie tych wydarzeń za ludobójstwo : Adam Bielan – Małopolska
Jerzy Buzek – Śląskie
Zdzisław Chmielewski – Pomorze Zachodnie
Marek Czarnecki – Warszawa
Urszula Gacek – Małopolska Bronisław Geremek – Warszawa
Adam Gierek – Śląskie
Bogdan Golik – Wielkopolska
Genowefa Grabowska – Śląskie
Małgorzata Handzlik – Śląskie
Krzysztof Hołowczyc – Białystok
Filip Kaczmarek – Wielkopolska
Stanisław Jałowiecki – Śląskie
Wiesław Kuc – Białystok
Jan Kułakowski – Poznań
Janusz Lewandowski – Małopolska
Bogusław Liberadzki – Warszawa
Marcin Libicki – Wielkopolska
Jan Olbrycht – Śląskie
Janusz Onyszkiewicz – Warszawa
Józef Pinior – Dolny Śląsk
Paweł Piskorski – Warszawa
Jacek Protasiewicz – Dolny Śląsk
Wojciech Roszkowski – Śląsk
Dariusz Rosati – Warszawa
Jacek Saryusz – Wolski – Warszwa
Czesław Siekierski – Małopolska
Marek Siwiec – Warszawa
Bogusław Sonik – Małopolska
Grażyna Staniszewska – Śląsk
Andrzej Szejna – Warszawa
Tadeusz Zwiefka – Warszawa

Oświadczenie pisemne w sprawie uznania rzezi Polaków dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich za zbrodnię ludobójstwa.

Parlament Europejski, - uwzględniając art. 116 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że od 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) prowadziła akcje eksterminacji polskiej ludności cywilnej,
B. mając na uwadze, że w wyniku masowych mordów UPA śmierć poniosło ponad 150 tysięcy Polaków na okupowanych przez Niemcy terenach wschodniej Polski,
C. mając na uwadze, iż znaczna część kadry UPA składała się z ukraińskich oficerów i żołnierzy służących w dywizji SS Galicja i innych formacjach okupacyjnych,
D. mając na uwadze, że nacjonaliści ukraińscy mordowali także Żydów, Ukraińców i Czechów,
E. mając na uwadze niespotykane okrucieństwo w popełnianych zbrodniach,
jak masakrowanie ciał, obdzieranie żywcem ze skóry, nabijanie na pal, rozpruwanie brzuchów kobietom i dzieciom,
1. mając na uwadze starania Ukrainy o członkostwo w UE, posłowie popierający te aspiracje wyrażają zaniepokojenie faktem, iż prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko ma zamiar przyznać UPA prawa kombatanckie równorzędne z prawami żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej;
2. apeluje do Prezydenta oraz Rady Najwyższej Ukrainy o uznanie rzezi Polaków za akt ludobójstwa;
3. uznaje, że żadna wartość, nawet wolność i suwerenność narodu, nie może usprawiedliwiać ludobójstwa;
4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie Europejskiej oraz rządom Polski i Ukrainy.

„OUN straszy Polskę”

”Jeśli zaś zostanie uchwalona pozytywna decyzja odnośnie pomnika w Warszawie (pomnik w hołdzie ofiarom nacjonalizmu ukraińskiego – przyp. red.), to obchody spec-operacji „Wisła” mogą przetworzyć się w nową ukraińsko-polską wojnę ze wszystkimi skutkami jakie z niej wypływają. (…) Postawienie pomnika, ideologia którego skierowana jest przeciw UPA, jest niczym innym, jak wtrącaniem się Polski w wewnętrzne sprawy Ukrainy. (…) W każdym przypadku Polacy „dolali oliwy do ognia”, którego płomień od teraz może przerzucić się na ich ziemie”.

Cytaty za MULHOLLAND DRIVE Prawda o Wołyniu

______________________________________

List Otwarty do marszałek Kopacz i Przewodniczącej KKiŚP Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej

______________________________________

Holokaust po banderowsku

______________________________________

W wersji audio możesz słuchać:

http://niepoprawneradio.pl/

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza